PORTFOLIO

Finally lunch, 2020

Buzz, 2020

Illustrations for
Zamir Carlsson, SS18

Attack, 2020

Tillbaka till kråkslottet, 2017

"Mingle illustrations"
Disco, 2016Mom and Dad, 2018Perfect Fish Date, 2018Act cool, 2018Vi åkte bort, 2018Soul Mates, 2018Ren, 2018


Blicken, 2019